GDPR

Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

Správcem osobních údajů je Relaxko, Ing. Tomáš Kopřiva, Na Slezsku 315, 742 45 Fulnek

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@relaxko.cz, tel. 721388455